Политика за поверителност

1. Въведение

Настоящата декларация се отнася до информацията, събрана чрез http://bemobilebg.com ("Уебсайт"). Тази декларация се описва как БиМобайл събира, използва, споделя, защитава, или по друг начин обработва лични данни. Използвайки този уеб сайт, вие се съгласявате с условията на настоящата Декларация за конфиденциалност.

2. Събиране и използване на информационните

БиМобайл събира лична информация за управление на нашите услуги и осъществяване на електронната търговия посредством поръчки на стоки и услуги от БиМобайл

Може да се наложи да предоставите на БиМобайл лични данни, като например:

* Наименования; телефонни номера; поща, адреси и имейл адреси;

БиМобайл използва тази информация за:

* Уебсайт регистрация; дава възможност за продажби и други сделки, обработка на плащания и сетълмент; изпращане на изплащания; обработка поръчки, доставки;

* Предоставяне на потребителски услуги, да се предоставя за разрешаване на спорове, на суми, възстановени суми, или свързани с тях въпроси;

* Маркетинг и проучвания; изпращане на обявления услуга актуализация;

* Възстановяване на дълг, както и колекции; разкриване и предотвратяване на измами; разкриване и предотвратяване на нарушения на правните споразумения;

* Измерване, подобряване и персонализиране на нашите услуги;

* Изпълнение на останалите технически, логистични, финансови, данъчни, юридически, административни, или офис функции.

БиМобайл могат също да събират допълнителна информация с цел да удостоверите самоличността си; възпиране, откриване и предотвратяване на измами и незаконната дейност, да вземат бизнес решения, и като част от нашите правни задължения. БиМобайл запазва тази информация за толкова дълго, колкото е разумно необходимо за бизнес цели, или това е разумно необходимо за да се съобразят с нашите правни задължения.

Обществена информация

БиМобайл събира информация от вас за публикуване на записи нашия уебсайт или форум. Тази информация може да включва имейл адрес по IP адрес, потребителско име, датата и часа на регистрация, както и датата и часа на мнения във форума.

БиМобайл използва тази информация за сигурно и ефективно функциониране на нашия сайт, за откриване и предотвратяване на нарушения на правни споразумения, и като част от всички правни задължения, свързани с нашия сайт.

Информация за сделките

БиМобайл събира информация за всяка сделка, извършена чрез нашия уебсайт. Тази информация може да включва сумата на сделката; закупените стоки; самоличността на доставчика, вид плащане; валута; местоположение; IP адрес, и статистика на посещенията.

БиМобайл използва тази информация за възстановявания, за обслужване на клиентите, за оптимизация на уеб сайт, или за други административни или бизнес цели. БиМобайл могат да споделят информация, свързана със сделки, които развивате чрез интернет страницата ни с доставчици, партньори, клиенти или за целите, обявени в тази Декларация за личната информация. БиМобайл запазва информация за сделките, докато е основателно поискана за бизнес цели, или това е разумно необходимо за да се съобразят с нашите правни задължения.

Обслужване на клиенти кореспонденция

БиМобайл също събира информация, включваща кореспонденция за обслужване на клиенти. Тази информация може да включва електронна поща, интернет разговори, факсове или телефонни обаждания насочени към нашите центрове за обслужване на клиенти. БиМобайл използва тази информация за обслужване на клиентите, разглеждане на жалби и спорове, измерване и подобряване на нашите клиенти услуги, откриване и предотвратяване на измами и разследване и предотвратяване на нарушения на правните споразумения. БиМобайл запазва информация за обслужване на клиенти, докато е основателно поискана за бизнес цели, или това е разумно необходимо за да се съобразят с нашите правни задължения.

Бисквитки, уеб-паяци, както и дневници

БиМобайл събира информация, свързана с използването на нашия уеб сайт използва бисквитки ", уеб-паяци, и регистрационна информация.

Бисквитките са малки файлове, съдържащи низове от текст, намиращ се на вашия компютър. БиМобайл използва бисквитки за да ви удостоверява като потребител, когато влезете в системата, след сесията, доставят съдържание, специфични за вашите предпочитания и интереси, съхранява съдържанието на количката, предвиждат характеристики, свързани с платежни услуги и клиенти, както и осигуряване на други функции.

Уеб-паяци са обекти, вградени в уеб страници, които ни позволяват да се определи дали и за колко време потребителите разглеждат уеб страници. Ние използваме уеб сигнали за отчитане на трафика на сайта, уникален брой посетители, одита и докладването, персонализация, както и други функции.

Регистрационната информация може да включва уеб заявки, IP адрес, операционна система, тип на браузъра, език, дата и час на заявката ви, както и "бисквитки" за еднозначното идентифициране на браузъра ви. БиМобайл използва тази информация за подобряване на функционалността на сайта и да си по-удобен достъп, сигурност и ефективност.

БиМобайл и използва информация, получена от регистрации, бисквитки и уеб-паяци, за да наблюдава работата на уебсайтове; подобряване на уеб дизайн, функционалност и сигурност; и уеб анализи на дейността ни. БиМобайл запазва тази информация за толкова дълго, колкото е разумно необходимо за бизнес цели, или това е разумно необходимо за да се съобразят с нашите правни задължения.

Можете да спрете браузъра си да приемат бисквитки или уеб-паяци. В менюто Помощ на вашия браузър трябва да обясняват как да конфигурирате управление на бисквитки на Вашия браузър. Вашият браузър може да има добавки, които може да ви помогне да блокират уеб-паяци. Вие може да сте ограничени функции, ако сте блокирали, бисквитки или уеб-паяци от нашия сайт.

БиМобайл използва Google Analytics като средство за уеб анализи. Google Analytics използва "бисквитки", уеб-паяци, както и други средства, за да помогне за анализа на това как потребителите използват сайта. Можете да намерите повече информация на: http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html.

3. Избор

Ще се изискваме вашето съгласие преди да използва вашата лична информация по начин, съвместим с целите ни както е описано в нашата декларация за поверителност. Можете да изберете да не се предоставят никакви лични данни на Си Мобайл БГ ЕООД.

4. Обмен на информация

БиМобайл използва информация в съответствие с настоящата Декларация за конфиденциалност. БиМобайл обменя информация със следните категории трети страни. Тези трети страни е забраненои със закон или с договор от обработка на лични данни за цели, да използват тези данни за цели различни от тези, обявени в тази Декларация за личната информация.

Организациите, които предоставят услуги на нас

БиМобайл разкрива лична информация на други организации, които извършват услуги от наше име. Ние изискваме тези организации да използват тази информация единствено за целите на предоставяне на услуги за нас и за защита на личната информация, с подходящи гаранции.

Тези организации включват финансови институции; организации занимаващи се с обработка на преводи; доставчици на услуги за парични преводи ; одитори; организации проверяващи валидност на кредитни и дебитни карти; организации предотвратяващи измамнии доставчици, маркетинг доставчици на услуги; базата данни мениджъри, доставчици на обслужване на клиентите и представители и други, които изпълняват технически, логистични, финансови, данъчни, юридически услуги като спазват разпоредбите или административни функции от наше име.

Тези организации могат да изпълняват функции като обработка на кредитни и дебитни плащания с карти, изпращане на преводи, предотвратяване на измами, осигуряване на обслужване на клиентите, анализ на данни, предоставяне на пазарна помощ, изпълнение на поръчки, предоставяне на пакети, изпращане на поща и електронна поща , събиране на вземания и други финансови, технически, логистични, данъчни, юридически, съответствие, или административни функции.

Финансовите институции, организации осигуряващи обработка на плащанията, както и получателите могат да споделят информацията, която БиМобайл предоставя с цел предоставяне на финансови услуги на платежни услуги, и за обработка на плащания.

Доставчици

БиМобайл разкрива лична информация на своите доставчици. БиМобайл прави стоките и услугите от страна на доставчиците на разположение на клиентите за покупка. В момента има споразумения за конфиденциалност с тези доставчици. Ние споделяме лична информация с доставчици за да завършите сделки, разрешаване на клиентите коментари и жалби, както и за административни и аналитични цели като счетоводство, фактуриране и одит, управление на информационни системи и други приложения.

Клиентите

БиМобайл разкрива лична информация за клиентите си. БиМобайл прави стоките и услугите от страна на доставчиците на разположение на клиентите за покупка. Възможно е да споделяме лична информация с клиенти за да се приключат сделки, разрешаване на клиентите коментари и жалби, както и за административни цели, като счетоводство, фактуриране и одит, както и други цели.

Бизнес продажба или сливане

БиМобайл могат да споделят лична информация в случай на продажба или сливане на всички или на част от своите бизнес единици. Тази информация е предмет на съгласията, дадени във всички предварително съществуващи Защита на лични данни, освен ако лицето не се съгласи по друг начин.

Други

БиМобайл може да разкрие лична информация, когато:

* Изисква се по закон, от съда, административни агенция или друг правителствен орган;

* БиМобайл има основателни причини да смята, че използването или разкриването е необходимо за защита на правата, неприкосновеността на личния живот, имущество, или безопасността на потребителите или други;

* БиМобайл има основателни причини да смята, че информацията се отнася до нарушение на споразумение или нарушение на закона, което е било, е, или е на път да бъдат извършени;

* Това е необходимо за защита от измами, намаляване на риска, или с установяването или събирането на средства, дължими на нас;

* Е необходимо да се прилагат или се прилагат нашите правни споразумения, да предяви претенции, или за ограничаване на щети на Си Мобайл БГ ЕООД;

* Информацията е публична;

* Сте предоставили съгласие;

* Други причини го позволяват или други законово е необходимо.

Когато се изисква ние няма да разкриваме повече информация отколкото е необходимо за изпълнение на целите оповестяване.

БиМобайл може да разкрие обща или статистическа информация за нашите бизнес партньори, за целите на общественото отношение, или за други цели.

5. Достъп

По ваше желание, ние ще ви осигури безпрепятствен достъп до личните Ви данни, така че можете да прегледате това, което се съхранява и, ако решите да нанесете корекции към него. Вие може да поиска достъп като ни пишете на адреса, посочен в Контактната информация по-долу в страницата. След като искането за достъп, ние ще осигурим на лична информация, която поиска, веднага щом е практически възможно и като цяло не по-късно от тридесет дни след искането. Ако желаете да коригирате вашата лична информация, моля, изпратете ни писмено обяснение на конкретната информация, която смятате, че трябва да бъдат коригирана. Когато информацията несъществува или не може да бъдат достъпна или изменена, Ние ще ви кажам причините за това.

6. Сигурност

БиМобайл комбинира технически и физически предпазни мерки със служители, политики и процедури за защита на вашата информация. Ние работим за защита на вашата лична информация по време на предаване чрез използване на Secure Sockets Layer софтуер, който криптира информацията, която предоставяме онлайн на нашия уебсайт. Ние ще положим съответните усилия за защита на вашата информация. Ние също така ще се придържаме към най-новите технологии за защита на информацията и повишаване нивото на нашите системи за информационна сигурност, когато е уместно.

Освен това, ние разрешение само на оторизирани от БиМобайл служители и трети страни достъп до лична информация. Ако служителят злоупотреби с лична информация, ние може да предприеме дисциплинарни действия, до и включително прекратяване на трудово-правни отношения със съответния служител. Ако някоя трета специална страна или организация, злоупотреби с лична информация, ние ще предприемем действия, до и включително прекратяване на всяко споразумение между БиМобайл и това физическо лице или организация.

7. Целостта на данните

БиМобайл обработва личната информация само за целите, които са били събрани в съответствие с настоящата Декларация за конфиденциалност. БиМобайл запазва информация за толкова дълго, колкото е необходимо за бизнес цели, или това е необходимо за да се съобразят с нашите правни задължения.

8. Деца

БиМобайл не продава продукти предназначени за покупка от деца, но ние не продаваме детски продукти предназначени за покупка от възрастни. Ние не събираме умишлено лична информация от деца под 13-годишна възраст. Ако сте под 13-годишна възраст, не споделят лична информация с нас.

9. Връзки към други сайтове

Когато кликнете върху линка в този уеб сайт, който ще ви отведе до уеб сайт, Декларацията за защитата на личните данни от този сайт е невалидна.

10. Контрол нежелана поща

Ние може да ви изпратим информация за нашите продукти и услуги. Можете да ни известите, че не желаете да получавате такъв тип информация на office@bemobilebg.com,  по всяко време.

11. Изменения

БиМобайл може да измени тази Декларация за личната информация един или повече на този уебсайт или друг подобен сайт, който замества този сайт. БиМобайл ще измени настоящото Защита на лични данни по начин, съвместим с сфера на неприкосновеност.

12. Правоприлагането, решаване на спорове, и проверка на

Моля свържете се с нас с всякакви въпроси или притеснения, свързани с настоящата Декларация за конфиденциалност с помощта на адреса, посочен в раздел контакти по-долу в страницата. Ние ще проверим и опитаме за разрешим всякакъв тип жалби и спорове по отношение на личната информация в съответствие с настоящата Декларация за конфиденциалност.

13. Информация за контакти

Ако имате въпроси или проблеми, свързани с настоящата Декларация за конфиденциалност, можете да се свържете с нас по електронната поща на office@bemobilebg.com.

На вниманието на: защита на неприкосновеността